فیلم های آخر هفته تلویزیون (20 و21 تیر ماه)

شبکه نام فیلم تاریخ ساعت پخش   تبانی بزرگ  92/4/20 23:15    راه آبی ابریشم  92/4/21 16:00   یک زندگی تازه  92/4/20  01:00   کارخانه هیولا 92/4/20  09:00    میراث پر دردسر  92/4/20 14:30   اجیر شده  92/4/20  21:00    خرگوش مخملی 92/4/21  08:00   حریم ممنوعه  92/4/21  17:30    آذر پایان پاییز  92/4/21  23:00   قهرمان سرعت 92/4/20 11:00   تسویه حساب 92/4/20  23:00    بزنگاه 92/4/21  10:20 وارثه 92/4/20  11:00   آقای هورتن  92/4/20 16:00   مزاحم  92/4/21 11:00    ال کوندور  92/4/21 20:30   شنل قرمزی1 92/4/20 13:30    عمه ماه منیر 92/4/21 00:30   داستان اسباب بازی1  92/4/21 9:15    روز رفتن 92/4/21 13:30   تب ریزان 92/4/20 23:30   کویر 92/4/21 13:30   عمری مثل گل 92/4/21  10:00 درجستجوی نمو 92/4/20 21:00   کارآگاهان کوچک 92/4/21  21:00  

« زمان فرار خواهد رسید » ، « گنج جنگل رنگ شده »، « سیب و سلما » ، « دی دی کارشناس می شود »، « سگ آبی » و « دیوار آتشین » 

 92/4/20

(پنجشنبه)

23،21،19،17،15،13  

 

« آذر، پایان پاییز » ، « تام سایر »، « دوشیزه جین » ، « مبارزه با جنایت »، «کشتار» و « انتقام کبری » 

92/4/21

(جمعه)

23،21،19،17،15،13

/ 0 نظر / 48 بازدید