فیلم های آخر هفته

***

 نام فیلم 

 تاریخ 

 ساعت پخش

 

پرواز

92/3/16

پنجشنبه

 22:00

 

پایتخت2

92/3/17

جمعه

 10:00

 

پاندای کونگ فو کار

 92/3/16

پنجشنبه

7:30

 

پاندای کونگ فو کار2

 92/3/16

پنجشنبه

 14:30

 

 جویندگان صندوقچه گمشده

92/3/16
پنجشنبه

21:00

 

عصر یخبندان

 92/3/17

جمعه

 7:30

 

 ماه و نشان

 92/3/17

جمعه

 17:30

 

 نگهبان باغ وحش

 92/3/17

جمعه

 23

 

 سنگ اول

 92/3/16

پنجشنبه

 16:30

 

 نارنیا3

 92/3/16

پنجشنبه

 23:30

 

 سوگند

 92/3/16

پنجشنبه

 16:00

 

 38 شاهد

 92/3/17

جمعه

 17:00

 

 ریچی ریچ

 92/3/16

پنجشنبه

 13:30

 

 ورود زنده ها ممنوع

 92/3/17

جمعه

 00:40

 

 درهم و برهم

 92/3/17

جمعه

 13:30

 

 گنج پنهان

 92/3/16

پنجشنبه

 23:00

 

 بارون با بارون فرق داره

 92/3/17

جمعه

13:30

 

تیک تاک

 92/3/17

جمعه

10:15

 خواب یک ستاره

 92/3/17

جمعه

 15:00

 

 

پنج شنبه: ما هی کوچولو هادعا می خوانند- آشپز بزرگ1-دوباره زندگی-داستان عوضی-چهل سالگی-محمد رسول الله(ص)

 

 

23-21-19-17-15-13

 

 

 

جمعه:روز هفتم-آشپز بزرگ2-تمساح-ارباب دزدان-آسمان محبوب-محرمانه لس آنجلس

 

23-21-19-17-15-13

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید