مسابقه درسهایی ازقرآن 19-10-92

مسابقه درسهایی ازقرآن 19-10-۹۲

مسابقه درسهایی ازقرآن:اهل بیت علیهم السلام جانشینان واقعی رسول خدا(ص)

تاریخ آغاز : 19- 10 -۹۲

تاریخ پایان 25- 10 -۹۲

 

همچنین با ارسال عدد 5رقمی "12345" به شماره پیامک 3000114 در مسابقه پیامکی شرکت کنید.

 

1- آیه 44 سوره نحل بر چه امری تأکید دارد؟

1) قرآن، بیانگرحقایق است

2) پیامبر، مبین قرآن است

3) قرآن، موید پیامبر است

2- آیه 101 سوره آل عمران، چه امری را موجب اتمام حجت بر مردم می‌داند؟

1) آیات قرآن کریم

2) حضور رسول خدا در میان مردم

3) هر دو مورد

3- بر اساس روایات، چه کسانی به مرگ دوران جاهلیت می‌میرند؟

1) کسانی که اسلام را نشناسند

2) کسانی که امام زمان خود را نشناسند

3) کسانی که پیامبران الهی را نشناسند

4- وظیفه ما در برابر امام زمان علیه السلام چیست؟

1) معرفت و مودّت

2) اطاعت و حمایت

3) معرفت، مودَت، اطاعت، حمایت

5- امام عسکری علیه السلام، مردم را دوران غیبت، به تبعیت از چه کسانی فرمان دادند؟

1) عالمان زاهد

2) عالمان عارف

3) عالمان عادل

/ 0 نظر / 16 بازدید