راهنمای الکترونیکی(EPG)رادیو جوان فعال شد

از شب گذشته ای پی جی شبکه  رادیویی جوان در فرستنده های دیجیتال سراسر کشور که از فیبر نوری تغذیه می کنند فعال گردید.
تا روز یازدهم آبان ماه  1392 از طریق گیرنده های دیجیتال می توان ای پی جی شبکه های اول،دوم،سوم،چهارم،تهران،آموزش،قرآن،تماشا،سلامت،مستند،شما،نمایش،آی فیلم،بازار،پرس تی وی،ورزش و پویا و همچنین شبکه های رادیویی سلامت،دانش،معارف و جوان را دریافت نمود.
 
  
  

هم وطنان گرامی می توانند با زدن دکمه EPG کنترل گیرنده های دیجیتال خود از این پس زمان پخش برنامه های شبکه رادیویی جوان را دریافت نمایند.

 

قابل گفتن است که ای پی جی سایر شبکه های رادیویی فرستنده اول فعال شده اند ولی هنوز اطلاعات برنامه ای را ندارند.

/ 0 نظر / 38 بازدید