تلویزیون دیجیتال در آذربایجان شرقی

رادیوهای فرستنده اول تهران

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا

482
(شیبلی)

626
(عینالی)

586
(اهر)

514
(سیه پوش)

650
(آذرشهر)

506
(کلیبر)

722
(مراغه)

514
(مرند)

538
(میانه)

 

90/05/24

فرستنده های دیجیتال آذربایجان شرقی (تبریز)

 

استانی تبریز و برون مرزی مراکز تبریز و اردبیل

مستند، نمایش، آی فیلم، Press TV، استانی سهند (تبریز)، العالم، شما، بازار، ورزش و پویا

530
(شیبلی)

674
(عینالی)

610
(سیه پوش)

698
(آذرشهر)

770
(مراغه)

562
(مرند)

586
(میانه)

 

رادیوهای استانی تبریز و اردبیل و برون مرزی مراکز تبریز و اردبیل

مستند، نمایش، آی فیلم، استانی سهند (تبریز)، استانی سبلان (اردبیل)، شما، بازار، ورزش و پویا

634
(اهر)
554
(کلیبر)

شهرستانهای دارای پخش دیجیتال

نام شهرستان کانال فرکانس نوع TS شیبلی - تبریز 22 482 TS1 شیبلی - تبریز 28 530 TS2 عون بن علی - تبریز 40 626 TS1 عون بن علی - تبریز 46 674 TS2 سیه پوش - تبریز 26 610 TS1 سیه پوش - تبریز 38 514 TS2 دستجرد کوه - آذرشهر 43 650 TS1 دستجرد کوه - آذرشهر 49 698 TS2 قزل قایا - اهر 35 584 TS1 قزل قایا - اهر 41 634 TS2 قافلانکوه - میانه 29 538 TS1 قافلانکوه - میانه 35 586 TS2 قره قشون - مراغه بناب 52 722 TS1 قره قشون - مراغه بناب 58 770 TS2 مرند 26 514 TS1 مرند 32 562 TS2 جلفا علمدار هادیشهر 53 730 TS1 جلفا علمدار هادیشهر 59 778 TS2 کلیبر 25 506 TS1 کلیبر 31 554 TS2 اوچ قارداشلار 32 562 TS1 قره آغاج چاراویماق 54 738 TS1 قره آغاج چاراویماق 60 786 TS2 آغبلاغ کورانلو  46 674 TS1 آغبلاغ کورانلو 52 722 TS2

 

     

دیجیتال استان آذربایجان شرقی

 همانطور که در جدول بالا مشاهده کردید در شهرستان های اطراف این فرستنده های دیجیتال شبکه های دیجیتال دریافت می شود.

مناطق تحت پوشش در نقشه آذربایجان شرقی

/ 0 نظر / 76 بازدید