سوالات درسهایی از قرآن 92/09/21

سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن 21-۰9-۹۲

مسابقه درسهایی ازقرآن: خطر لجاجت در برابر حق

 

 1- آیه 75 سوره مؤمنون به کدام ویژگی کافران اشاره دارد؟

 1) طغیان در برابر حق

 2) لجاجت در برابر حق

 3) هر دو مورد

 

2- بر اساس قرآن، اصرار بر سخن ناحق، نشانه‌ی چیست؟

 1) تکبر و استکبار

 2) حرص و حسد

 3) نفاق و دورویی

 

3- آیه 224 سوره بقره از چه کاری نهی می‌کند؟

 1) سوء استفاده از وصیت

 2) سوء استفاده از سوگند

 3) سوگند به نام‌های مقدس

 

4- سفارش قرآن برای دوری از تعصب و لجاجت چیست؟

 1) شنیدن سخنان موافق و مخالف

 2) پذیرش و پیروی از بهترین سخنان

 3) هر دو مورد

 

5- آیه 29 سوره غافر به کدام ویژگی فرعون اشاره دارد؟

 1) خودرأیی و خودمحوری

 2) کشتن جوانان

 3) اسارت زنان

/ 0 نظر / 21 بازدید