پوشش تلویزیون دیجیتال در استان مازندران

وضعیت پوشش دیجیتال در استان مازندران نسبت سایر استان های دیگر در وضعیت خوبی قرار گرفته است و اکثر شهر های خطه مازندران دارای پوشش دیجیتال می باشد.

با جرئت می توان گفت که کمتر از 20 درصد از استان زیر پوشش دیجیتال نیستند.استان مازندران جزو 5 استانی است که از همه دیرتر دیجیتالی شد ولی با گذشت کمتر از 15ماه از پخش تصاویر دیجیتال در این استان؛ این استان به یکی از چند استان برتر در  سرویس دهی تلویزیون دیجیتال تبدیل شده است.

از شرق تا غرب استان مازندران فرستنده های متعددی قرار دارند که عبارتند از:

شبکه های رادیویی

شبکه های تلویزیونی

فرکانس
(MHz)

مناطق تحت پوشش

قدرت فرستنده (وات)

نام ایستگاه

ردیف

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت/نوا، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، فصلی، ندای اسلام (معارف انگلیسی)، صدای آشنا 3 و رادیو عربی

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت، تماشا

642

ساری، آمل، بابل، بابلسر، جویبار، چمستان، رویان، فریدون کنار، قائمشهر، محمود آباد، نکا و نور

3000

سوردار

1

رادیو استانی مازندران (ساری)

مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV، ورزش و پویا

690

498

؟؟؟

50

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت/نوا، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، فصلی، ندای اسلام (معارف انگلیسی)، صدای آشنا 3 و رادیو عربی

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت، تماشا

698

قسمتهایی از نوار ساحلی شامل نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و بخشی از رامسر

1000

نمک آبرود

2

رادیو استانی مازندران (ساری)

مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV، ورزش و پویا

650

قسمتهایی از نوار ساحلی شامل نوشهر، چالوس، عباس آباد، تنکابن و بخشی از رامسر

1000

رادیو استانی مازندران (ساری)

مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV، ورزش و پویا

626

ساری

200

ساری

3

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت/نوا، ورزش، اقتصاد، تهران، آوا، نمایش، فصلی، ندای اسلام (معارف انگلیسی)، صدای آشنا 3 و رادیو عربی

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت، تماشا

674

بهشهر و روستاهای اطراف آن

50

بهشهر

4

رادیو استانی مازندران (ساری)

مستند، آی فیلم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV، ورزش و پویا

706

بهشهر و روستاهای اطراف آن

50

ایران، پیام، جوان، معارف، قرآن، فرهنگ، سلامت/نوا، ورزش، اقتصاد، تهران و آوا

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت، تماشا

778

مرزن آباد و روستاهای اطراف

20


مرزن آباد چالوس

5

رادیو استانی مازندران (ساری)

مستند، آی فیلم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV، ورزش و پویا

826

مرزن آباد و روستاهای اطراف

20

 

رادیوهای فرستنده اول تهران

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت، تماشا


562
(پل سفید)

90/12/25

فرستنده های دیجیتال مازندران (ساری)

 

استانی مازندران

مستند، آی فیلم، العالم، نمایش، استانی تبرستان (ساری)، شما، بازار، Press TV، ورزش و پویا


530
(پل سفید)

 

/ 0 نظر / 27 بازدید