دو مستند جدید از شبکه مستند

تاریخچه زندگی

مستند « تاریخچه زندگی » ساخته ریچارد کوون در سه قسمت 40 دقیقه ای از شبکه مستند پخش می شود.

این مستند تاریخ حیات را از ابتدایی ترین نقطه به عنوان موجودات تک سلولی تا تکامل یافته ترین آنها در طی میلیون ها سال بررسی می کند و در قالب این مستند دیرینه شناسان و زیست شناسان با استفاده از گرافیک کامپیوتری به رمز گشایی اسرار هستی می پردازند.

قسمت اول « تاریخچه زندگی » یکشنبه ، 16 آذرماه ، ساعت 16 از شبکه مستند پخش می شود.

تصویر : قدیمی ترین فسیل ها در غرب استرالیا

**************************

داستان علم

مجموعه مستند « داستان علم » در شش قسمت 60 دقیقه ای از شبکه مستند پخش می شود.

از ابتدای ظهور بشر پرسش های بسیاری ما را به خود مشغول و مجذوب کرده است. آن سوی آسمان ها چه می گذرد، جهان از چه ساخته شده است.. ما از کجا آمده ایم، آیا ما می توانیم قدرتی نامحدود داشته باشیم و .. داستان جستجوی ما برای پاسخ به این پرسش ها، داستان علم است. از میان تمام تلاش های بشری، علم بیشترین تاثیر را بر زندگی ما داشته است، بر نگرش ما نسبت به جهان، نسبت به خودمان، ایده ها و دست آوردهایش.. به هر طرف نگاه کنیم نتایج آن را می بینیم. اما داستان علم همانقدر که درون آزمایشگاه ها شکل گرفته، از رخدادهای بیرون آزمایشگاه ها هم اثر پذیرفته است. قدرت، شور، رقابت و بخت مساعد، همگی در جای خود نقشی اساسی بازی کرده اند. این برنامه روایت می کند که چگونه از دل تاریخ علم بر آمد و چگونه همین علم تاریخ ساز شد.

قسمت اول « داستان علم » شنبه ، 15 آذرماه ، ساعت 16 از شبکه مستند پخش می شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید