پخش ماهواره ای شبکه HD

 از امروز (پنجشنبه 11 تیر 1394 ) پخش برنامه‌های شبکه HD از طریق فرکانس 118881 ماهواره بدر آغاز شد.

( این پست بروز رسانی شد)

با آغاز پخش ماهواره‌ای شبکه اچ‌دی، احتمال پخش این شبکه در شهرهایی که دارای فرستنده سوم هستند وجود دارد.

همچنین این شبکه به صورت کالربار از چند روز گذشته بر روی ماهواره اضافه شده بود.

فرکانس هایی که احتمال پخش این شبکه در شهر های زیر را دارد را در اینجا ذکر کردیم

۱- فرستنده دیجیتال تهران: کانال ۳۴، فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز و کانال ۳۲، فرکانس ۸۰۲ "پخش می شود"

۲- فرستنده دیجیتال مشهد: کانال ۳۳، فرکانس ۵۷۰ مگاهرتز و کانال ۳۶، فرکانس ۵۹۴ (کالربار)

۳- فرستنده دیجیتال اصفهان: کانال ۵۷، فرکانس ۷۶۲ مگاهرتز ()

۴- فرستنده دیجیتال آبادان: کانال ۲۸، فرکانس ۵۳۰ مگاهرتز ()

۵- فرستنده دیجیتال قم: کانال ۶۵، فرکانس ۸۲۶ مگاهرتز () و کانال ۳۰، فرکانس ۵۴۶ "پخش می شود"

۶- فرستنده دیجیتال شهرکرد: کانال ۶۰، فرکانس ۷۸۶ مگاهرتز ()

۷- فرستنده دیجیتال ساری: کانال ۴۰، فرکانس ۶۲۶ مگاهرتز ()

۸- فرستنده دیجیتال پاکدشت: کانال ۳۸، فرکانس ۶۱۰ مگاهرتز

۹- فرستنده دیجیتال کرج : کانال ۵۲، فرکانس ۷۲۲ مگاهرتز ()

10- فرستنده اهواز فرکانس 562مگاهرتز

هم اکنون شبکه اچ دی در ماهواره بدر قطع شده است

/ 0 نظر / 38 بازدید