فرستنده دیجیتال اصفهان

(آغاز پخش آزمایشی فرستنده های صفه و فریدونشهر در استان اصفهان)

شبکه های رادیویی

شبکه های تلویزیونی

فرکانس
(MHz)

تاریخ افتتاح رسمی

شهر

ردیف

رادیوهای فرستنده اول تهران

یک، دو، سه، چهار، تهران، خبر، آموزش، قرآن، سلامت و تماشا

618
(مارشینان)
650
(کوه پنجه)
778
(کاشان)
698
(داران)
810
(چادگان)
538
(نطنز)
714
(صفه اصفهان)
634
(فریدونشهر)

89/12/13

فرستنده های دیجیتال اصفهان

9

رادیو استانی اصفهان

استانی اصفهان، مستند، شما، آی فیلم، بازار، نمایش، العالم،Press TV، ورزش و پویا

666
(مارشینان)
698
(کوه پنجه)
826
(کاشان)

746
(داران)

842
(چادگان)

586
(نطنز)
682
(فریدونشهر)

رادیو استانی اصفهان

مستند، شما، آی فیلم، نمایش، جام جم 1، Press TV، بازار، ورزش، پویا و استانی اصفهان

762
(صفه اصفهان)

پیام، معارف و سلامت

سه، تهران، مستند، شما، آی فیلم، نمایش، بازار،ورزش، پویا، سلامت و تماشا

826
(افوس و بوئین میاندشت)

رادیوهای فرستنده اول تهران

یک، سه، تهران، مستند، شما، آی فیلم، نمایش، بازار، ورزش و پویا

642
(فریدون شهر)

 با توجه به جدول و اطلاعات ما می توان گفت که شهر هایی که در استان اصفهان زیر چتر دیجیتال عبارت اند از:((شهر+توابع اطراف))

اصفهان(توابع) ، اردستان، خمینی شهر، شهرضا و کاشان و خوانسار، سمیرم ، فریدن ، فریدونشهر، فلاورجان، گلپایگان ،لنجان،نائین، نجف آباد،نطنز،برخوار و دولت آباد، شاهین شهر، مبارکه،آران و بیدگل،تیران و کرون، چادگان،دهاقان و روستاها و توابع اطراف بیشتر شهر های نام برده شده.

منبع :صدا و سیما اصفهان

/ 0 نظر / 336 بازدید