فرکانس شبکه HD

فرکانس شبکه HD

(اختصاصی فناوری و تلویزیون دیجیتال)

فرکانس شبکه  IRIB HD در ماهواره :

فرکانس 11881 / افقی / 27500 ماهواره بدر (عربست) روی مدار 26 درجه شرقی

(فقط توسط رسیور های اچ دی دریافت می شود.)


 

 

فرکانس شبکه IRIB HD در فرستنده های دیجیتال کشور:

 

فرکانس هایی که احتمال پخش این شبکه در شهر های زیر را دارد را در اینجا ذکر کردیم

 

۱- فرستنده دیجیتال تهران: کانال ۳۴، فرکانس ۵۷۸ مگاهرتز و کانال ۳۲، فرکانس ۸۰۲ "پخش می شود"

۲- فرستنده دیجیتال مشهد: کانال ۳۳، فرکانس ۵۷۰ مگاهرتز و کانال ۳۶، فرکانس ۵۹۴ (کالربار)

۳- فرستنده دیجیتال اصفهان: کانال ۵۷، فرکانس ۷۶۲ مگاهرتز ()

۴- فرستنده دیجیتال آبادان: کانال ۲۸، فرکانس ۵۳۰ مگاهرتز ()

۵- فرستنده دیجیتال قم: کانال ۶۵، فرکانس ۸۲۶ مگاهرتز () و کانال ۳۰، فرکانس ۵۴۶ "پخش می شود"

۶- فرستنده دیجیتال شهرکرد: کانال ۶۰، فرکانس ۷۸۶ مگاهرتز ()

۷- فرستنده دیجیتال ساری: کانال ۴۰، فرکانس ۶۲۶ مگاهرتز ()

۸- فرستنده دیجیتال پاکدشت: کانال ۳۸، فرکانس ۶۱۰ مگاهرتز

۹- فرستنده دیجیتال کرج : کانال ۵۲، فرکانس ۷۲۲ مگاهرتز (جدید)

10- فرستنده اهواز فرکانس 562مگاهرتز (جدید)

11-فرستنده دماوند (شرق تهران) فرکانس 714  مگاهرتز (جدید)

فقط دو شهر مشخص شده شبکه اچ دی را به صورت دائم دریافت می کنند و بقیه شهر ها در صورت ماهواره ای شدن شبکه اچ دی فعال می شوند

/ 0 نظر / 1902 بازدید