خبر های کوتاه از گیلان

 پوشش دیجیتال گیلان

از نظر توسعه پوشش تلویزیونی دیجیتال، مرکز گیلان از جمله مراکز پیشرو است. در تاریخ هشتم آبان 88، اولین فرستنده دیجیتال در کشور و تهران و در آبان 1389 سومین سامانه پر قدرت تلویزیونی دیجیتال کشور در شهر رشت افتتاح شد. این نکته را هم یادآوری کنم که اولین فرستنده پر قدرت دیجیتال با قدرت شش کیلو وات ساخت داخلی در ایستگاه زیباکنار گیلان نصب و راه‌اندازی شده و در حال حاضر، تنها فرستنده بالای سه کیلو وات در کشور است. سال گذشته نیز مناقصه خرید 30 دستگاه فرستنده متوسط قدرت با اعتبار 20 میلیارد ریال از اعتبارات استانی انجام شده و فرستنده‌ها در حال نصب در نقاط مختلف استان است. در حال حاضر، میزان پوشش دیجیتال در کل استان بالای 85 درصد و در نواحی شهری بالای 98 درصد است و از مجموع 52 شهر استان، فقط 2 شهر باقی مانده که تا پایان سال... تحت پوشش دیجیتال قرار می‌گیرند.

 

مخاطبان شبکه باران

نتایج یافته‌های حاصل از نظرسنجی واحد پژوهش مرکز گیلان در خرداد 1394 نشان می‌دهد، 70 درصد پاسخگویان، زیاد تا خیلی زیاد برنامه‌های شبکه باران را تماشا می‌کنند و 60 درصد آنان نیز اظهار داشته‌اند، در حد زیاد و خیلی زیاد از برنامه‌های مورد نظر رضایت دارند.

/ 0 نظر / 31 بازدید