شبکه های جدید رادیو برای اغنای مخاطب

او در عین حال گفت: در حال حاضر پس از این شبکه‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند اولویت ما توسعه فرستنده‌های این شبکه‌هاست تا مردم در جای‌جای کشور این فرستنده‌ها را دریافت کنند که این هم مستلزم کمک‌های دولت و مجلس است.

معاون صدا در پایان نیز درخصوص شبکه جدید رادیو گلچین که هدف آن پخش برنامه‌های گلچین شده شبکه‌های مختلف رادیویی است، در پاسخ به این پرسش که آیا این شبکه برنامه‌های دهه 50 و 60 را نیز پخش می‌کند، گفت: رادیو گنجینه‌ای از برنامه‌های رسانه‌ای است. ما برنامه‌های متنوع گوناگون، جذاب و تأثیرگذاری را در آرشیو داریم. چه برنامه‌هایی که در گذشته تولید شده‌اند و چه برنامه‌هایی که در حال حاضر تولید و پخش می‌شوند؛ بنابراین برای هم‌افزایی و استفاده بهینه از منابع، بنای ما بر این است که در شبکه گلچین از بهترین برنامه‌های آرشیوی شبکه‌های مختلف استفاده کنیم.

/ 0 نظر / 57 بازدید