سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن 30-۰۸-۹۲

سوالات مسابقه درسهایی ازقرآن 30-۰۸-۹۲

مسابقه درسهایی ازقرآن: بسیج، ادامه دهنده راه امام حسین(علیه‌السلام)

«سؤالات مسابقه»

1- امام حسین(علیه السلام) چه چیزی را هدف اصلی قیام خود معرفی کرد؟

1) امر به معروف و نهی از منکر

2) سرنگونی یزید و به دست گرفتن قدرت

3) شهادت در راه خدا

2- آیه 108 سوره یوسف به چه امری تأکید دارد؟

1) دعوت مردم با محبت

2) دعوت مردم بر اساس بصیرت

3) دعوت مردم بدون اجبار و کراهت

3- بر اساس قرآن، وظیفه مجاهدان راه خدا چیست؟

1) حمایت از مؤمنان

2) حمایت از موحّدان

3) حمایت از مستضعفان

4- آیه 60 سوره‌ی انفال به کدام ویژگی نظام اسلامی اشاره دارد؟

1) ایجاد ترس در دل دشمنان خدا

2) هجوم به مناطق مسکونی دشمنان

3) سرکوب ظالمان و حاکمان ستمگر

5- آیه 246سوره بقره، دفاع از چه چیزی را جهاد در راه خدا می‌داند؟

1) دفاع از اموال

2) دفاع از وطن

3) دفاع از ناموس

/ 0 نظر / 31 بازدید