کودکان مجموعه انیمیشن‌های "عافیت باشید" و "بابک و نقاشی‌هایش" را از شبکه پویا به تماشا می‌نشینند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، مجموعه انیمیشن‌های "عافیت باشید" و "بابک و نقاشی‌هایش" از امروز، 23 آذر در شبکه پویا به نمایش درمی‌آید.

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ "ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷید" ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﺟﻼل ﻧﻌﯿﻤﯽ و تهیه‌کنندگی ﻣﺮﯾﻢ ﮐﻮﻟﯿﻮﻧﺪ در 13 ﻗﺴﻤﺖ 4 دﻗﯿﻘﻪ‌ای ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه تهیه ﺷﺪه و هم‌اکنون در کنداکتور پخش شبکه پویا قرار گرفته است.

اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ "ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﺎﺷید" ﭘﯿﺮاﻣﻮن رﻓﺘﺎر واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺠﺎم رﻓﺘﺎرھﺎی اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺑهداﺷﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آن ھﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﯾﺎری ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺒﻮل راهکارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و آنها ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

کودکان می‌توانند این انیمیشن را هر روز ساعت 21:24 از شبکه پویا به تماشا بنشینند.

انیمیشن "بابک و نقاشی‌هایش" به کارگردانی کیانوش عابدی و تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا در 26 قسمت 4 دقیقه‌ای با تکنیک کات اوت تولید وهم اکنون در کنداکتور شبکه پویا قرار گرفته است.

داستان این انیمیشن به قلم محمدرضا عابدی داستان کودکی به نام بابک را به تصویر می کشد که با کشیدن نقاشی و وارد شدن به دنیای نقاشی های خود، ماجراهای متفاوت و جالب را خلق می‌کند.

کیانوش عابدی با استفاده از داستان و طراحی فانتزی توانسته است انیمیشن جذاب و دوست داشتنی برای کودکان تولید کند.

کودکان می توانند انیمیشن "بابک و نقاشی هایش" را از امروز 23 آذر ساعت 15:13 دقیقه از شبکه پویا به تماشا بنشینند.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شبکه های دیجیتال , شبکه پویا


تاريخ : شنبه ۱۳٩٢/٩/٢۳ | ٦:۳٢ ‎ب.ظ | نويسنده : حسین سبزمیدانی | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.